1 Privacyverklaring My Power My Story, Utrecht

Privacyverklaring

My Power My Story hecht grote waarde aan jouw privacy. Hierdoor gaat My Power My Story zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Om je uit te leggen welke persoonsgegevens worden verzameld, wat daarmee wordt gedaan en wat jouw rechten zijn, is deze privacyverklaring opgesteld.

Over My Power My Story

My Power My Story helpt introverte vrouwelijke ondernemers een business te bouwen die bij ze past zodat ze meer energie en voldoening ervaren.

Volledige naam : My Power My Story

Adres : Alexander de Grotelaan 199, 3526 RG Utrecht

Website : www.mypowermystory.nl

E-mail : [email protected]

Telefoonnr. : +31-6-46251425

KvK-nummer : 66730961

Binnen My Power My Story is er geen functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld.

Uw persoonsgegevens

Voor de diensten die My Power My Story aanbiedt, kunnen bepaalde persoonsgegevens van jou nodig zijn. Hieronder vind je een overzicht, welke persoonsgegevens door My Power My Story kunnen worden verzameld:

• NAW-gegevens;

• Telefoonnummer;

• E-mailadres;

• Betalingsgegevens;

• Geslacht;

• Geboortedatum.

My Power My Story verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens.

Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens

Jij bent natuurlijk niet (wettelijk) verplicht jouw persoonsgegevens te verstrekken aan ons. Echter, wanneer je de (benodigde) persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen sommige van onze diensten niet uitgevoerd worden door My Power My Story voor/ten behoeve van jou.

Voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verzameld

Persoonsgegevens worden niet zomaar verzameld. Dit gebeurt altijd met een reden. Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden, waarvoor My Power My Story (jouw) persoonsgegevens kan verzamelen:

• Het invullen van een contactformulier;

• Het registreren voor een nieuwsbrief;

• Het opstellen van klantprofielen ten behoeve van marketing;

• Het verlenen van toegang tot een afgesloten gedeelte van de website;

• Het afhandelen van bestellingen;

• Het opnemen van contact met jou;

• Het vorderen van nakoming van een overeenkomst met ons;

2 Privacyverklaring My Power My Story, Utrecht

• Het verifiëren dat jij zegt wie jij bent, wanneer jij jouw rechten onder de privacywetgeving uitoefent.

Met jouw toestemming worden op (het openbare gedeelte) van de website van My Power My Story worden jouw naam en/of jouw beroep door ons gepubliceerd. Het is ook mogelijk deze online gepubliceerde gegevens te anonimiseren. Dit kan ook achteraf.

Indien jij zelf een comment, een review of dergelijke, op de sociale mediapagina’s van My Power My Story plaatst, worden jouw naam en eventueel jouw (profiel)foto slechts gepubliceerd zodra jij ervoor kiest iets te plaatsen. Het is niet mogelijk om op onze sociale mediapagina’s jouw gegevens te anonimiseren. De online gepubliceerde gegevens worden bovendien meegenomen in de zoekmachineresultaten.

Op welke gronden persoonsgegevens worden verzameld

De wet schrijft voor, dat als er persoonsgegevens worden verwerkt, dit op grond van een wettelijke basis moet plaatsvinden. My Power My Story verwerkt persoonsgegevens op de volgende gronden:

• Het is noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverlening van My Power My Story;

• Jij hebt toestemming gegeven voor de verwerking;

• My Power My Story heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw persoonsgegevens;

• Jij hebt de persoonsgegevens zelf bekend gemaakt zonder dat jij daartoe verplicht was.

Gerechtvaardigd belang

Soms hebben wij een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken.

Marketing: Als jij een dienst van ons afneemt, dan kunnen we jou na het leveren van de dienst benaderen met een aanbod van soortgelijke producten of diensten. Op deze manier kan My Power My Story groeien en haar naamsbekendheid vergroten. Het gebruik van jouw persoonsgegevens is in dit geval beperkt. Jij hebt bovendien altijd het recht om je af te melden voor dergelijke marketing.

Vorderingen

Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken om fraude of oplichting op te sporen, hier aangifte van te doen, een vordering uit handen te geven of het voeren van een rechtszaak. Wij hebben in dat geval mogelijk bepaalde gegevens, zoals NAW-gegevens, nodig om deze processen in werking te zetten. Wanneer wij niet het recht zouden hebben jouw persoonsgegevens te gebruiken voor dergelijke doeleinden zou dat betekenen, dat wij ons recht niet kunnen halen wanneer jij niet voldoet aan jouw verplichtingen, waardoor onze bedrijfsvoering mogelijk risico loopt.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang, heb jij het recht hier bezwaar tegen te maken. Dit kun jij doen door contact met ons op te nemen via bovenstaande contactgegevens. Er wordt dan nogmaals gekeken naar uw belang in relatie tot de onze. Wanneer jouw gegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden, zal hier na jouw bezwaar mee worden gestopt.

Cookies, Facebook Pixel en Video’s

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via jouw browser op jouw computer worden geplaatst. My Power My Story maakt gebruik van functionele en technische cookies voor het goed en gebruiksvriendelijk (laten) functioneren van onze website. In dit soort cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Hier is dan ook geen toestemming voor nodig. 3 Privacyverklaring My Power My Story, Utrecht

My Power My Story maakt ook gebruik van trackingcookies. Hierbij worden wel jouw persoonsgegevens opgeslagen. Voor deze cookies vragen wij jouw uitdrukkelijke toestemming bij het bezoeken van onze website.

My Power My Story maakt gebruik van Facebook-Pixel. Hoewel Facebook-Pixel geen cookie is, registreert het wel gegevens van de bezoekers van onze website. Zo kan het bijhouden wat jij doet op onze website of waar jij naar op zoek bent. Wij vragen dan ook uitdrukkelijk je toestemming hiervoor. Geef jij hiervoor geen toestemming, maakt My Power My Story ook geen gebruik van de Facebook-Pixel tijdens jouw bezoek aan onze website.

Op onze site plaatsen wij ook (eigen gemaakte) video’s (type YouTube).

Social media

Op de website van My Power My Story staan Social media knoppen. Door gebruik te maken van deze Social media, deel jij mogelijk jouw gegevens met het betreffende sociale medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in jouw browser. Als jij wilt weten wat deze derde partijen met jouw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacy beleid door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten.

Aanbiedingen en nieuwe diensten van en bij My Power My Story

Via onze nieuwsbrief (Mailblue), waarvoor jij je kunt aan- en afmelden en via onze Social media pagina’s die jij kunt liken, houden wij jou graag op de hoogte van onze aanbiedingen en nieuwe diensten.

Delen met derden

My Power My Story deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden, mits dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Deze derden zijn in ieder geval:

• de hostingprovider (Antagonist), die de website op zijn server heeft staan;

• de bankrelatie/ betaalsysteem (MoneyBird);

• de partij die onze administratie verzorgt;

• de derden die wij inhuren ter uitvoering van de overeenkomst;

• de partij die wij mogelijk inzetten voor het incasseren van een vordering.

De hierboven bedoelde derden bevinden zich binnen de EU. Het is deze derden niet toegestaan om uw persoonsgegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden, waaronder marketing, acquisitie etc.

My Power My Story verkoopt jouw gegevens niet aan derden.

Bewaartermijnen

Gegevens worden bewaard, zo lang als nodig is om de dienstverlening van My Power My Story te leveren. Na afloop van de dienstverlening, worden uw persoonsgegevens nog twee (2) jaar bewaard.

Een uitzondering op bovengenoemde bewaartermijn zijn factuurgegevens (administratie), er is immers een wettelijke plicht deze zeven (7) jaar te bewaren.

Wanneer persoonsgegevens worden verzameld op basis van jouw toestemming, dan worden de persoonsgegevens nog maximaal 1 maand, nadat jij jouw toestemming hebt ingetrokken, bewaard. 4 Privacyverklaring My Power My Story, Utrecht

Veiligheid website

My Power My Story houdt de website zo veilig mogelijk. Jouw verbinding met de website is versleuteld middels SSL (secure sockets layer). Daarnaast wordt de website goed onderhouden en regelmatig gescand op kwetsbaarheden om een goede beveiliging te verzekeren.

Jouw rechten

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, over te laten dragen aan jou of een derde partij en bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door My Power My Story.

Jij kunt jouw rechten uitoefenen door contact met My Power My Story op te nemen per telefoon, e-mail of post. De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring. We verzoeken je een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen, zodat we kunnen vaststellen dat we de gevraagde informatie aan de juiste persoon verstrekken. Op de kopie van jouw identiteitsbewijs vragen we je jouw pasfoto, machine-readable zone en BSN-nummer onleesbaar te maken.

Meer informatie over uw rechten

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun jij voor elk van deze rechten aanvullende informatie vinden. Klik hier om naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan.

Intrekken toestemming

Wanneer jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van jouw toestemming, heb jij altijd het recht deze toestemming in te trekken door contact met My Power My Story op te nemen. De verwerking van deze persoonsgegevens wordt dan gestopt. Echter, de intrekking van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

Klachten

Jij hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun jij lezen hoe jij dit moet doen.

My Power My Story, Privacyverklaring, juli 2020.